PROJEK KEWARGANEGARAAN TAHUN 6  

Posted by: sivik sk peserai in

PROGRAM
PROJEK KEWARGANEGARAAN TAHUN 6

TEMA
MALAYSIA NEGARAKU

PROJEK
BUKU SKRAP MENTERI-MENTERI DI MALAYSIA

MATLAMAT
Mengaplikasikan pengetahuan sivik, kemahiran dan nilai sivik dan melibatkan diri secara lansung sebagai anggota masyarakat yang bertanggungjawab

OBJEKTIF
Mengaplikasikan pengetahuan sivik, kemahiran sivik dan nilai sivik dan kewarganegaraan di luar bilik darjah
Memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara
Menjadi warganegara yang patriotik dan bertangungjawab terhadap masyarakat dan negara

STRATEGI PERLAKSANAAN
Perbincangan diantara guru-guru sivik
Membahagikan buku skrap mengikut kelas
Membuat refleksi dari projek dan membuat penilaian
Membuat laporan projek

JANGKAMASA
Semester 2

SASARAN
Murid-murid tahun 6

SUMBER TENAGA
Guru-guru tahun 6

PENYELIAAN / PEMANTAUAN
Ketua panitia sivik
Guru Penolong Kanan 1


INSTRUMEN
Buku Teks Sivik Tahun 6
Buku Skrap yang diperlukan

This entry was posted on 11:43 and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment