PROJEK KEWARGANEGARAAN TAHUN 6  

Posted by: sivik sk peserai in

PROGRAM
PROJEK KEWARGANEGARAAN TAHUN 6

TEMA
MALAYSIA NEGARAKU

PROJEK
BUKU SKRAP MENTERI-MENTERI DI MALAYSIA

MATLAMAT
Mengaplikasikan pengetahuan sivik, kemahiran dan nilai sivik dan melibatkan diri secara lansung sebagai anggota masyarakat yang bertanggungjawab

OBJEKTIF
Mengaplikasikan pengetahuan sivik, kemahiran sivik dan nilai sivik dan kewarganegaraan di luar bilik darjah
Memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara
Menjadi warganegara yang patriotik dan bertangungjawab terhadap masyarakat dan negara

STRATEGI PERLAKSANAAN
Perbincangan diantara guru-guru sivik
Membahagikan buku skrap mengikut kelas
Membuat refleksi dari projek dan membuat penilaian
Membuat laporan projek

JANGKAMASA
Semester 2

SASARAN
Murid-murid tahun 6

SUMBER TENAGA
Guru-guru tahun 6

PENYELIAAN / PEMANTAUAN
Ketua panitia sivik
Guru Penolong Kanan 1


INSTRUMEN
Buku Teks Sivik Tahun 6
Buku Skrap yang diperlukan

GURU - GURU SK PESERAI  

Posted by: sivik sk peserai in


Ini merupakan tenaga pengajar bagi Sekolah Kebangsaan Peserai.

PROJEK KEWARGANEGARAAN TAHUN 5  

Posted by: sivik sk peserai in

PROGRAM
PROJEK KEWARGANEGARAAN TAHUN 5


TEMA
HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT

PROJEK
BUKU SKRAP SEKOLAH

MATLAMAT
Mengaplikasikan pengetahuan sivik, kemahiran melibatkan diri secara lansung sebagai anggota masyarakat yang bertanggungjawab

OBJEKTIF
Mengaplikasikan pengetahuan sivik, kemahiran sivik dan nilai sivik dan kewarganegaraan di luar bilik darjah
Memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara
Menjadi warganegara yang patriotik dan bertangungjawab terhadap masyarakat dan negara

STRATEGI PERLAKSANAAN
Perbincangan diantara guru-guru sivik
Membahagikan buku skrap mengikut kelas
Membuat refleksi dari projek dan membuat penilaian
Membuat laporan projek

JANGKAMASA
Semester 2

SASARAN
Murid-murid tahun 5

SUMBER TENAGA
Guru-guru tahun 5

PENYELIAAN / PEMANTAUAN
Ketua panitia sivik
Guru Penolong Kanan 1

INSTRUMEN
Buku Teks Sivik Tahun 5
Buku Skrap yang diperlukan

PROJEK KEWARGANEGARAAN TAHUN 4  

Posted by: sivik sk peserai in

TEMA
SAYANGI DIRI
PROJEK
BUKU SKRAP KELUARGA

MATLAMAT
Mengaplikasikan pengetahuan sivik, kemahiran sivik dan nilai sivik dan melibatkan diri secara lansung sebagai anggota masyarakat yang bertanggungjawab

OBJEKTIF

Mengaplikasikan pengetahuan sivik, kemahiran sivik dan nilai sivik dan kewarganegaraan di luar bilik darjah

Memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara
Menjadi warganega yang patriotik dan bertangungjawab terhadap masyarakat dan negara

STRATEGI PERLAKSANAAN
Perbincangan antara guru-guru sivik
Murid melakar profil diri masing-masing
Mencari maklumat dan gambar-gambar diri
Profil diri dibukukan dalam buku skrap

JANGKAMASA
Semester 2

Sasaran
Murid-murid tahun 4

Sumber Tenaga
Guru-guru tahun 4

Penyeliaan / Pemantauan
Ketua Panitia Sivik
Guru Penolong Kanan 1

Instrumen
Buku Teks Sivik Tahun 4
Latihan Harian

CARTA ORGANISASI PANITIA SIVIK SK PESERAI 2010  

Posted by: sivik sk peserai in

PENAUNG
TUAN HJ SARKAWI BIN HJ SATU
GURU BESAR

PENASIHAT
PUAN KALTHOM BIN HARON


PENGERUSI
PUAN SITI RUKIAH BT AHMAD


NAIB PENGERUSI
________________

SETIAUSAHA
EN YUSOF B BASIR

AHLI JAWATAN KUASA
EN AZIZ BIN SEMAN
EN MD YATIM BIN JULI
PUAN SALIMAH BT ABD RAHMAN